Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1681

I C 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. I C 194/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie - I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Choma-Piotrowska Protokolant: st. sek. sąd. Jolanta Zych po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 273 272,00 zł 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. W. kwotę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Wicherek Protokolant: stażysta Monika Barwacz po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. , M. K. , oraz E. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódek L. K. , M. K. , oraz E. K. solidarnie na rzecz stron
Czytaj więcej»

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy B. przeciwko Agencji (...) Oddziałowi Terenowemu w R. o ustalenie I oddala powództwo o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuz
Czytaj więcej»

I C 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2018-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 311/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Choma-Piotrowska Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Kulpa po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko J. K. , I. K. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. K. i I. K. solidarnie na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 289.222,26 zł (dwieście osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2019-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko Firmie Handlowo-Usługowej (...)- (...) Spółka Jawna , R. K. , U. K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) S.A. (...) w W. o zapłatę 120.000,00 zł I zasądza solidarnie
Czytaj więcej»

I C 389/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2019-04-23

Data publikacji: 2019-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 389/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: stażysta Sylwia Panek po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 96.000,00 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. G. kwotę 46.000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2021-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Wicherek Protokolant: Monika Barwacz po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa K. C. (1) – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ K. C. (1) Przedsiębiorstwo (...) w T. ” oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko Gminie R. o zapłatę I zasądza od s
Czytaj więcej»

I C 376/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 376/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko F. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego F. K. na rzecz powódki B. D. kwotę 9.233,15 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 15/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 7 kw
Czytaj więcej»

I C 395/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.
Sygn. akt I C 395/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Waldemar Nawrocki Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Niemiec po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. (1) i małol. K. S. (1) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę B. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę 80.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 412/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2013-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 412/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Spółdzielni (...) w W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje stronę pozwaną Spółdzielnię (...) w W. do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ Spółdzieln
Czytaj więcej»