Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1657

I C 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2018-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 311/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Choma-Piotrowska Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Kulpa po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko J. K. , I. K. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. K. i I. K. solidarnie na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 289.222,26 zł (dwieście osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2019-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko Firmie Handlowo-Usługowej (...)- (...) Spółka Jawna , R. K. , U. K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) S.A. (...) w W. o zapłatę 120.000,00 zł I zasądza solidarnie
Czytaj więcej»

I C 376/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 376/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko F. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego F. K. na rzecz powódki B. D. kwotę 9.233,15 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 15/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 7 kw
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2021-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Wicherek Protokolant: Monika Barwacz po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa K. C. (1) – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ K. C. (1) Przedsiębiorstwo (...) w T. ” oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko Gminie R. o zapłatę I zasądza od s
Czytaj więcej»

I C 389/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2019-04-23

Data publikacji: 2019-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 389/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: stażysta Sylwia Panek po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 96.000,00 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. G. kwotę 46.000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 395/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bieg terminu przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.
Sygn. akt I C 395/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Waldemar Nawrocki Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Niemiec po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. (1) i małol. K. S. (1) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę B. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę 80.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 115/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 115/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki A. P. tytułem renty kwotę 4.525 zł (cztery tysiące
Czytaj więcej»

I C 119/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 119/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: stażysta Sylwia Dymańska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w N. o zapłatę 180 000,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. J. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w N. kwotę 3 617
Czytaj więcej»

I C 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 126/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa B. B. (1) , B. B. (2) przeciwko Bankowi (...) S.A. (...) w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo w stosunku do powoda B. B. (1) ponad kwotę 587.341,70 zł,
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. przeciwko A. W. (1) , A. W. (2) o uznanie czynności za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Skarbu Państwa Na
Czytaj więcej»