Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1515

I Ca 466/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-01-25

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 466/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Grajdura (sprawozdawca) Sędziowie: Protokolant: SSO Edward Panek SSO Mariusz Sadecki starszy sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku M. M. (1) , R. M. , E. G. i K. G. (1) przy uczestnictwie H. K. (1) , S. R. , W. R. (1) , H. R. i J. R. o ustanowienie służebności drogi konieczne
Czytaj więcej»

I Ca 474/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 474/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: SSO Andrzej Bosak (spr.) SSO Edward Panek Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. z siedzibą w E. , Przedsiębiorstwa (...) S.A. w K. i (...) z siedzibą w W. przeciwko Gminie M. (...) o zapłatę na
Czytaj więcej»

I Ca 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 476/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: SSO Mariusz Sadecki SSO Marek Syrek (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. i J. M. przeciwko J. R. , R. P. i Z. R. o ochronę posiadania na skutek apelacji powoda K. W. i pozwanych od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I Ca 496/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 496/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: SSO Andrzej Bosak SSO Edward Panek (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 27 września 2
Czytaj więcej»

I Ca 511/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 511/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: Protokolant: SSO Andrzej Bosak SSO Marek Syrek (spr.) sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku T. G. (1) przy uczestnictwie H. G. i T. G. (2) o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestniczki H. G. od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 8 paźdz
Czytaj więcej»

I Ca 513/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 513/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: SSO Edward Panek SSO Mariusz Sadecki (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 17 września 2013
Czytaj więcej»

I Ca 518/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-03-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 518/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: SSO Andrzej Bosak SSO Marek Syrek (spr.) Protokolant: st. sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w T. , M. R. , M. P. , R. K. , R. P. , B. P. , M. K. , B. W. (1) , P. W. , K. F. , A. D. ,
Czytaj więcej»

I Ca 524/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-04-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 524/14 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Zachara Sędziowie: Protokolant: SSO Andrzej Bosak SSO Edward Panek (spr.) st. sekretarz sądowy Paweł Chrabąszcz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku T. P. przy uczestnictwie Z. P. , A. B. (1) , A. B. (2) , Z. B. , K. K. (1) i B. M. o ustanowienie służebności drogi koniecznej na skutek apelacji wnioskodawczyni od pos
Czytaj więcej»

I C 820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można stronie pozwanej postawić zarzutu, iż celowo narażała skazanych na przebywanie w złych warunkach higienicznych i represjonowała ich w ten sposób.
Sygn. akt I C 820/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Waldemar Nawrocki Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Niemiec po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda R. B. na rzecz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 120,00 zł (sto
Czytaj więcej»

I C 846/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 846/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Marek Syrek Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Kapa po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko Gminie B. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy B. na rzecz powoda W. J. kwotę 101.385,15 zł (sto jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 15/100) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»